Contact Us

You are welcome to contact me for a quick reply with an estimate of price and delivery time for a specific assignment.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ydelser

Oversættelse

Sprog & Kommunikation tilbyder kvalitetsoversættelser af enhver art inden for en lang række fagområder (se under 'Brancher'). Det gælder såvel virksomhedens store tekstdokumenter som mindre opgaver for privatpersoner: ingen opgave er for omfattende eller for ubetydelig.
                                                                     
Up to date tekstbehandlingsprogram, elektronisk oversættelseshukommelse og kundespecifik termdatabase sikrer, at oversættelsen altid leveres i det ønskede format og med anvendelse af den enkelte kundes individuelt tilpassede terminologi: din sikkerhed for kvalitetsoversættelser, der stemmer 100 % overens med kommunikationssituationen - samt naturligvis til den aftalte tid.
                                                                     
Hvor opgaven kræver det, leveres oversættelsen bekræftet, dvs. stemplet og forsynet med den statsautoriserede translatørs underskrift og påtegning om, at oversættelsen er en fuldstændig
og nøjagtig gengivelse af originalteksten. Oversættelsen har dermed retsgyldighed.

Om nødvendigt kan Sprog & Kommunikation endvidere sørge for legalisering af oversættelsen i Udenrigsministeriet og/eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt eventuelt på det pågældende lands ambassade.

Kontakt os venligst for nærmere klarlægning af dit behov for oversættelsesassistance.


Tolkning

Sprog & Kommunikation tilbyder tolkning og effektiv mundtlig kommunikation i forskellige situationer på diverse fremmedsprog, f.eks i forbindelse med forretningsmøder, deltagelse i udstillinger osv., hvor der er behov for sikker kommunikation uden risiko for misforståelser.

Kontakt os venligst for nærmere klarlægning af dit behov for tolkeassistance.


Sprogkurser

På basis af mange års bred undervisningserfaring i fransk på flere niveauer – herunder fransk fag- og erhvervssprog - tilbyder jeg intensiv, fleksibel sprogundervisning eller skræddersyede brushupkurser for virksomhedens medarbejdere individuelt eller i mindre grupper i virksomheden på præcis de tidspunkter samt med præcis det indhold, der passer ind i virksomhedens planlægning. Også privatpersoner kan tilbydes intensiv undervisning efter individuelle behov.

Kontakt mig venligst for nærmere klarlægning af dit behov for fransk sprogundervisning.