Contact Us

You are welcome to contact me for a quick reply with an estimate of price and delivery time for a specific assignment.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Brancher

Sprog & Kommunikation tilbyder oversættelse inden for mangeartede brancher som f.eks.erhvervsvirksomheder (alle former for teknisk dokumentation, software, kontrakter m.v.),advokater, domstole og den offentlige sektor (diverse retsdokumenter, attester, udskrifter m.v.).
Af andre brancher kan nævnes bygge-, energi-, finans-, transport-, IT-sektoren osv.